Wat is het?

Veel mensen zijn niet bekend met lichaamsgerichte therapie. Graag vertel ik je er meer over. In de reguliere psychotherapie voer je als cliënt gesprekken met een hulpverlener om psychische en mogelijk lichamelijke klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Bij lichaamsgerichte psychotherapie wordt bij dit gesprek je lichaam als insteek gebruikt voor je persoonlijke ontwikkeling. Het is een ervaringsgerichte therapie.

Contact met je lichaam
Er zijn behoorlijk wat mensen die weinig contact hebben met hun lichaam en veel in hun hoofd zijn. Het kan zijn dat ze daardoor weinig emoties hebben, niet echt kunnen genieten, weinig levensenergie of zelfvertrouwen hebben, niet in hun kracht staan of andere psychische of lichamelijke klachten ervaren. Een belangrijk onderdeel van de lichaamsgerichte therapie is derhalve om meer contact te maken met je lichaam.

In het contact met je lichaam kan je luisteren naar wat het je te zeggen heeft. Je lichaam kan je namelijk vaak heel goed vertellen waarom je doet, voelt of denkt zoals je doet, voelt of denkt. Dingen die je mogelijk met je hoofd niet had kunnen bedenken. Met dat inzicht kunnen dingen als vanzelf transformeren, dan wel kan je stap voor stap dingen veranderen in je leven.

Vrijmaken van je lichaam
Ook kan het nodig zijn om je lichaam als het ware meer vrij te maken. De lichaamsgerichte psychotherapie gaat er vanuit dat de ervaringen die je opdoet tijdens je leven, hun weerslag kunnen vinden in je lichaam. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in de vorm van blokkades, (spier)spanningen, verkrampingen, je lichaamshouding of een ingehouden ademhaling. Met lichaamsgerichte psychotherapie kan je hierin – in je eigen tempo – verandering brengen waardoor de doorstroming van energie in je lichaam meer op gang kan worden gebracht.

Niet-behulpzame patronen en overtuigingen wijzigen
Hoe je je opstelt als volwassene, kan heel goed een (onbewuste) reactie zijn die je ooit als kind hebt aangeleerd om met lastige situaties om te kunnen gaan. Ervaringen die je als (klein) kind hebt opgedaan kunnen een belangrijke impact hebben op hoe je je leven nu ervaart en je je gedraagt.  De patronen die je in je kindertijd hebben beschermd, bijvoorbeeld braaf zijn of je continue aanpassen aan anderen, kunnen als volwassene niet meer effectief zijn. Met het inzicht dat je lichaam je geeft en het zo nodig vrijmaken van je pantsering, kan je hierin meer vrijheid gaan ervaren en bewust andere keuzes maken.

Heling
Tijdens de therapie kunnen (vergeten) ervaringen weer bovenkomen. Het kan helpen in de therapie alsnog te doen wat je als kind had willen doen of alsnog te krijgen wat je als kind nodig had. Hierdoor kan er op volwassen leeftijd alsnog heling ontstaan van kwesties die hun grondslag vonden in je kindertijd.