Individueel

Lichaamsgerichte psychotherapie is een ervaringsgerichte therapie. In een sessie beperken we ons niet tot praten: het ervaren en voelen staan voorop en ook het doen kan een belangrijk onderdeel ervan zijn. We luisteren naar wat jouw lichaam je te zeggen heeft en nodig heeft. De sessie ontstaat in het moment.

In een sessie hanteer ik naast gesprekstechnieken verschillende werkvormen waaronder ademwerk, bodydrama, Gestalt, bio-energetica, beweging, focussing, bodyscan, visualisatie en opstellingen. Het betreft geen massage of andere vorm van lichamelijke aanraking. Vaak gaat het er om dat je contact maakt met wat er op dat moment (of bij een eerdere ervaring) in je lichaam gebeurt. Ik begeleid je daar graag bij!

Je zult zo stap voor stap kunnen ontdekken wat je ervan weerhoudt te zijn of te doen wie je graag zou willen zijn of wat je graag zou doen, en hoe je je vrij kan maken om dit anders te doen.